Mine tilbud

Bli den beste mamma’n ditt barn kan få!

Etter mange år som terapeut og erfaren deltaker i terapigrupper har jeg fått understreket hvor viktig morsrollen er i et barns liv. Barn er som svamper og suger til seg stemninger og væremåter. Hvis mor ikke er på plass i seg selv, og ikke kan sette adekvate grenser og gi ubetinget kjærlighet, kan dette komme til å skade barnet. Et barn har rett til å få være sitt sanne selv/autentisk, å bli tatt i mot og oppdratt akkurat sånn det er ment å være. Dette kan være vanskelig hvis mor ikke har sett på sine skyggesider.

Dette temaet brenner jeg for og arrangerer grupper for kommende mødre og for de som har blitt mødre, slik at justeringer kan gjøres så barnet kan få det beste mulige utgangspunktet til å bli trygt og autentisk. Datoer annonseres her og på FB. Lik gjerne siden: https://www.facebook.com/bc.terapeutogcoach/.

Ta kontakt med spørsmål og interesse.

Coaching

Coaching

I coaching ser vi fremover. Hva ønsker du deg for fremtiden, hva trenger du støtte til, er det en situasjon du trenger å trene på, eller trenger du å bli bevisst ditt unike deg og alle dine ressurser? Rolletrening for fremtiden og fremtidsprojeksjoner er verktøy jeg bruker.

Pris 45 min kr 600,-. Pris 90 min kr 1.100.-. Pakketilbud: 5 ganger a 45 min kr 2.800,-

Veiledning

Står du fast i et dilemma, er det spørsmål om hvor veien går videre? Sammen jobber vi oss ut fra her og nå situasjonen, ser situasjonen fra flere sider, ser den utenfra og finner sammen veien videre.

Pris 45 min kr. 600,-. Pris 90 min kr. 1.100,-. Pakketilbud: 5 ganger a 45 min kr 2.800,-

Jeg foretar også gruppeveiledning og kommer gjerne til arbeidsplasser/organisasjoner. Les gjerne mer under teambuilding. Ta kontakt for tilbud.

Terapi, selvutvikling - bli autentisk

Terapi

I terapi tar vi utgangspunkt i her og nå og jobber oss bakover til årsaken, til roten av det som er vanskelig. I forkant har vi sammen funnet ressurser som kan støtte opp underveis. Vi tar forsiktige skritt i det tempoet klienten er klar for. Spørsmål som; Hva har skjedd? Hva har ikke skjedd? Hva burde ha skjedd?, er veiledende.

Pris 45 min. kr 600,-. Pris 90 min. 1.100,-. Pakketilbud: 5 ganger a 45 min kr 2.800,-

Teambuilding, gruppebygging i firmaer, organisajsoner, sosialt. Kan brukes i alle type grupper.

Teambuilding

Her jobber vi med en leken tilnærming til hverandre. Vi jobber på «gulvet» med sosiometrien i gruppa. Hvordan ser strukturen ut, hvordan vil dere at den skal se ut? Vi har fokus på inkludering og det å se hverandre på en ny måte. Vi avkler normer og gjør det usagte synlig. Det blir tryggere for alle, og større plass så alle kan blomstre. Øvelser og utfordringer tilpasses den enkelte gruppe utfra «bestillingen».

Metoden kan også brukes ved sosiale arrangement for at gruppa skal bli bedre kjent, og dermed skape en god og raus stemning.

Ta kontakt for mer info og tilbud!

Refleksjoner i gruppe

En dag jeg også kaller; «Utpust fra hverdagen» eller «Høstrefleksjoner. Hverdagen kan for mange blir anstrengende med stress, forventninger, valg, ansvar, forpliktelser, uenigheter, sykdom m.m. Denne dagen er din, DU er den viktigste.

Vi starter dagen med en god oppvarming til hverandre for å gjøre gruppa trygg. Taushetsplikt gjelder for alle deltakere. I løpet av dagen blir det delinger fra hverdagen, vi utvider «horisonten» med spontanitets-øvelser, vi jobber med våre ressurser, vi får påfyll fra den magiske gruppedynamikken og det kan bli muligheter for å se på en situasjon i form av en vignett/coaching.

Datoer for kurs blir annonsert her på nettsiden og på Facebook. Lik gjerne siden: https://www.facebook.com/bc.terapeutogcoach/

Reiki

Reiki er en selvutviklingsmetode og healingform hvor jeg bruker energi til det høyeste beste for klienten. Gamle mønstre kan bli endret, klienten kan komme nærmere sitt autentisk selv, det kan i noen tilfeller helbrede plager og sykdom, bedre søvn og styrke imunsystemet. Jeg som utøver kan ikke styre energien, Reiki går dit det er størst behov. Det er en behagelig behandling hvor du ligger 60 min på behandlingsbenken (med klær) og får velgjørende varme hender på 12 forskjellige posisjoner på kroppen.

Pris for 85 min. kr. 800,-. Pakketilbud: 5 ganger av 85 min kr 3.900,-

Du har alt du trenger i deg – jeg kan hjelpe deg å finne det!