Bevisstgjøring Psykologi Selvutvikling Terapi Vekst

Rollebytte

Gjennom tidene har vi hatt uendelige konflikter, konflikter på grunn av ulikhet så som hudfarge, religion, etnisitet, legning, overbevisninger m.m. I dag, i vårt samfunn og over store deler av verden, har vi fått en ny konflikt, konflikten mellom de vaksinerte og de uvaksinerte. Konflikten har skapt stor splittelse innad i familier, blant venner, kollegaer, utestengelse fra jobber, fra reiser, fra arrangement med mer.

Hva er det som gjør at det blir konflikt av uenigheter? Hva gjør at vi ikke kan akseptere hverandre for den vi er og det vi står for?

Jeg er utdannet psykodramaterapeut, og i psykodrama har vi en teknikk vi kaller rollebytte. Nedenfor finner du et utdrag fra boken til Eva Røyne (forfatter, journalist, klinisk psykolog, psykodramatiker m.m.); «Om å spille hovedrollen i eget liv». Hun beskriver rollebytte bl.a. med disse ordene:

«Rollebytte er en teknikk som brukes for å forsøke å få tak i hva en person opplever at en annen part sier, står for, mener – i det hele tatt alle slags avskygninger av hva en personer kan ha av fantasier i tillitt, tvil, imøtekommenhet, avsky om en annen person. Rollebytte avdekker det Jacob L. Moreno (skaperen av psykodrama) kaller ekstra virkelighet, det vil si den dimensjonen av et individs personlige opplevelse som legges over på en annen. I virkeligheten skjer det en slags spontan projeksjon som personen selv også er nødt til å identifisere seg med, eller ta avstand fra.

Rollebytte er på mange måter det motsatte av en overføringssituasjon/projeksjon. I overføringen strømmer personens følelser mot den annen part. Han reagerer som om den stedfortredende person virkelig er for eksempel den strenge far. I rollebyttet er man nødt til å oppleve seg selv i den annens rolle og gjenta nettopp den replikk man har tillagt motparten. Slik blir personen også den utøvende sensor av situasjonen, og vil også intellektuelt kunne høre (og føle) hvordan replikken er formet og hvilket emosjonelt innhold den har.»

A meeting of two

Eye to eye, face to face

If I could tear your eyes out

And place them instead of mine,

And you will tear my eyes out

And place them instead of yours

And I will look at you with your eyes

And you will look at me with my eyes

Jacob Levi Moreno 1914

Hva tenker du om vi kunne møte hverandre på denne måten, altså prøve å se den andre personen med dens øyne?

Jeg er sikker på at dette er løsningen på fred i verden. En hel verden kommer ikke til å enes om hvordan livet skal styres og leves, det vet vi alle. Men, tenk hvis flere brukte denne teknikken når de møtte mennesker de ikke var enige med eller forsto? Tenk om de tok seg tid til å se saken fra den andre personens side, virkelig gjorde forsøk på å forstå den andre? Wow, da kunne vi leve i en verden hvor respekt, aksept, kjærlighet og godhet ville råde.

Selv har jeg fått metoden godt under huden etter at jeg startet med psykodrama i 2005. Jeg føler jeg har blitt rausere, jeg har tilgitt personer som har gjort meg vondt i livet og jeg kan møte alle typer mennesker på en helt annen måte enn før da jeg var rask til å dømme. Dog er jeg ikke feilfri og møter på gamle holdninger, men nå er jeg rask til å ta meg i det. Jeg tar tak i teknikken og gjør rollebytter flere ganger gjennom dagen.

I jobben min på sykehjemmet er det en flott måte å møte de gamle demente på. Når de står fast, ikke forstår, er forvirret, kanskje utagerende, er det fort gjort å bli utålmodig og irritabel. Tar jeg meg tid til å tenke tanken om rollebytte gjør jeg en mye bedre jobb. Også i situasjoner da jeg møter mennesker jeg ikke forstår, bruker jeg teknikken. Jeg forsøker å se bakenfor fasaden og se hele menneske fra dens side.

Dette er kanskje fremmed for deg, men er nokså enkelt når du har fått erfaring. Prøv deg frem hjemme. Hvis du har en person du «sliter» med; sett opp en stol for den personen og en for deg selv. Se på den tomme stolen og se for deg at vedkommende sitter der. Hvordan ser personen ute, hva har den på seg, hvordan er ansiktsuttrykket og kroppsspråket? Hvilke tanker har du om vedkommende og hvilke følelser får du? Når du har fått tak i det, bytter du rolle. Sett deg i personens stol og forsøk å gå inn i dens energi, tanker og følelser. Kjenn etter hvordan det føles. Kanskje har personen noe den vil fortelle deg? Hvis så, si det til din nå tomme stol. Så kan du sette deg i din stol igjen og kjenne på det som kom fra den andre. Så kan du stille spørsmål til personen og bytte rolle og svare fra den andres rolle. Sånn kan du fortsette til du kjenner at du har fått tak essensen i hva det handler om. Utfra dette kan du møte personen på en annen måte når dere møtes. Kanskje har du behov for å be om unnskyldning, kanskje har du noen spørsmål til vedkommende eller en tilbakemelding osv. Jeg lover deg at dette er givende. Og jo mer du øver, jo lettere får du tak i den andres perspektiv.

Har du selv mye i bagasjen som du bevisst eller ubevisst overfører på andre? Har du belyst ditt eget indre og din historie. Hva har du møtt på din vei av utfordringer og traumer som kan være med å fargelegge andre? I tillegg til rollebytte er det viktig å se innover i seg selv. Les mer om det i bloggen; «Fargelegger også du andre?».

Har du lyst til å være med i en psykodramagruppe å lære mer om deg selv og rollebytte, ta kontakt. Jeg setter opp grupper med jevne mellomrom. Har du ikke lyst til å være med i en gruppe, men heller komme alene, eller med din partner, er det også mulig.

Jeg avslutter med disse ordene:

Kanskje alt vi trenger er å

Lytte med hjertet

Se med sjelen

Og gjenkjenne vår felles menneskelighet

Diktet av Zerka Moreno (Moreno’s kone)

Men ønske om større forståelse, respekt og aksept for våre forskjeller <3

Anbefalte artikler