Bevisstgjøring Psykologi Selvutvikling Terapi

Hvem er du?

Kan du egentlig svare på det? Et utfordrende og noen ganger vanskelig spørsmål. Hvordan beskriver du deg selv? Hvordan beskriver andre deg? Hva er dine sterke sider? Hva er dine mindre sterke sider?
Bilde viser meg og min kjære datter. 2 roller, mor og datter. Morsrollen er etter min mening den viktigste rollen vi har i livet. Det ligger så mye ansvar i den. Hvordan møter vi våre barn og hjelper de å bli trygge og velfungerende?
Det er jo rollene som definerer oss som mennesker.
Hvem hadde vi vært uten roller, uten relasjoner til andre?
Vi er faktisk våre roller!
Så er spørsmålet, hvordan utøver vi våre roller, f.eks., hvordan er du som datter? Prøv å se deg selv både innenfra og utenfra. Hvordan mener du selv du er som datter, hva mener din mor? Eller motsatt, hvordan er du som mor?
Det er så utrolig spennende å begynne å se på seg selv med andres øyne, rett og slett bytte rolle med dem. Altså å se sin rolle fra den andres siden. Prøv! Sett opp to stoler og bytt rolle, jeg lover at du får noen nye innsikter, både i deg selv, og i den du bytter rolle med.
Det har nylig vært jul. En høytid som for de fleste betyr samvær med familie. Hvordan er rollene i din familie, har du kjent på konflikter, dårlig kjemi, det å ikke forstå andre? Prøv det jeg skrev ovenfor, sett opp to stoler og bytt rolle. Kanskje er det mulig å få innsikt i hva det handler om. Kanskje er det gamle mønstre, kanskje er det usikkerhet, kanskje er det en gammel episode som ligger og ulmer. Ved å gjøre dette, kan man lettere forstå andre og seg selv.
Vi er alle mennesker, mennesker som er sammensatt av arv og historie/miljø. Å bli bevisst vår arv/ våre personlighetstrekk, samt vår historie vil gjøre at vi kan leve livet vårt mer autentisk og ekte. Er vi ikke bevisst, ligge dette å styre livet vårt på godt og vondt. Det kan føre til at vi overfører/projiserer oppfatninger på mennesker vi møter som ikke hører hjemme hos disse. Vi er komplekse. Jeg vil skrive mer om dette i en senere blogg.
Ved å gå dypere i deg selv, bli mer bevisst hvem du er og din historie, vil du utføre dine roller mer hensiktsmessig og autentisk, og livet blir mer ekte.
Til slutt noen spennende ord fra Jacob L. Moreno som sier noe om hvordan vi kan forstå hverandre bedre:
«Tenk om jeg kunne ta dine øyne og plassere de istedenfor mine
Så kunne du ta mine og plassere de istedenfor dine,
Først da kunne du se meg med mine øyne og jeg deg med dine»

Anbefalte artikler