Bevisstgjøring Psykologi Selvutvikling Terapi

Kjenner du dine verdier?

Som jeg har nevnt i tidligere blogger og på mine nettsider brenner jeg for at vi alle skal få være autentiske – altså være ekte mennesker akkurat sånn vi er ment å skulle være fra vi ble unnfanget. Innerst inn i oss ligger vårt sanne selv, et selv som for de aller fleste av oss blir begravet gjennom livet med alle regler og press vi utsettes for. For å komme tilbake til kjernen må vi sette i gang en bevisstgjøringsprosess. Målet er å kunne svare trygt på spørsmålet, hvem er du, og eie en overbevisning om at jeg er god nok akkurat sånn jeg er!
Jeg har tidligere skrevet om roller og projeksjon, i dag skal jeg reflektere litt rundt verdier. Det er et kjempe stort tema det er skrevet mye om. Jeg tenker bare å drodle litt rundt det som rører seg i meg.
Våre verdier er en stor del av vår personlighet. Våre verdier påvirker våre valg, vår væremåte, våre tanker, våre følelser, ja egentlig hele vårt liv. Noen verdier får vi fra våre foreldre, andre får vi på vår reise gjennom livet. Verdier er ikke konstante, de kan endre seg og noen er ferskvare.
Har du kjent følelsen når du er på kant med dine verdier? Du strekker deg kanskje for å tilfredsstille andre og kjenner så tydelig at det er feil. Jeg tror vi alle har kjent på dette, og det gjør noe med oss. Det påvirker hele vår energi og vi kommer ut av balanse. Noe i kroppen sier i fra at dette ikke er ok, men vi gjennomfører allikevel – hvorfor? Fordi vi kanskje går med en frykt om at vi ikke er bra nok, at det er viktigere å tilfredsstille andre fremfor å høre på oss selv. Tenk på alt presset vi utsettes for; utseendet skal være perfekt, hjemmet vårt skal også være perfekt, vi skal ha suksess på jobb, vi skal ha mange hobbyer, vi skal være supersosiale og mye mer. Hva med verdiene som å ønske å være mer hjemme med sitt barn, ønsket om å ta vare på miljøet, ønske om å ha pusterom i livet, ønske om å ha tid til sine venner…
Det er mange typer verdier, de er uendelige, men jeg lister opp noen. Etiske verdier – hva er rett og hva er galt, materialistiske verdier, idealistiske verdier, personlige verdier – hva gir deg energi og hva er viktig i ditt liv, politiske verdier, åndelige verdier, m.m.
Hva er dine verdier, hva står du for, hva er viktig i ditt liv? Er du bevisst alle dine verdier? Og du som har barn, har du tenkt på hvilke verdier du sender videre til dem? Lukk øynene, pust dypt og kjenn etter, der inne har du svaret. Bruk litt tid, skriv ned dine verdier, jeg lover, det er spennende! Kanskje trenger du å gjøre noen endringer i livet ditt? Kanskje lever du på kant med dine verdier, noe som koster deg mange krefter.
Selv har jeg de siste 15 årene gjort store endringer i mitt liv, som er ringvirkninger av jobbing med meg selv. Det var for 15 år siden jeg startet det jeg kaller min bevisste selvutvikling. Før det fløt jeg bare med i livet, vinglet hit og dit, og var lite bevisst hvem jeg var og hva jeg sto for. Etter dette har jeg tatt store verdivalg. Jeg endret politisk og åndelig ståsted, jeg skiftet jobb over til en helt annen bransje, jeg flyttet fra boligfelt i Asker til en gård på landet i Re i Vestfold. Mine viktige verdier, som jeg ofte omtaler som mellommenneskelige og grønne, har fått vokse seg sterke. Jeg ville ha et roligere liv, jeg ville ikke pese etter materialistisk vinning, jeg ville ha tid til bare å være, jeg ville ha tid til venner og familie, jeg ville ta vare på naturen og jeg ville puste frisk luft. Nå lever jeg et liv i pakt med mine verdier og det kjennes godt.
Det er viktig å huske på at verdier er personlig. Det å sammenligne seg med andre blir feil. Du lever ditt liv og du skal leve det livet som er riktig for deg. Det jeg ønsket med dette blogginnlegget, var å få deg til å reflektere og bli mer bevisst. Og avslutter med dette spørsmålet;
Lever du ditt liv etter dine verdier?

Anbefalte artikler